Par mums Video Pasākumi Labā prakse Struktūrvienība Projekti Iepirkumi Vakances Administrācija Kontakti Veselības punkts


Nolikums
Nodarbību saraksts uz 2015./2016.m.g
Pretkorupcijas pasākumu izpilde 2015.gadā

BJC "Zolitūde"
Par mums
 1. Bērnu un jauniešu centrs "Zolitūde" ir Rīgas pašvaldības dibināta, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas un veic interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību.
 2.  
 3. Dibināšanas gads: 1988.


 4. Darbinieku skaits: 32.


 5. Darbības mērķis ir pulciņu audzēkņu prasmju, spēju attīstīšana un pozitīvu attieksmju veidošana atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām.


 6. Galvenie uzdevumi:

 7. sekmēt bērnu un jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu;
  organizēt pilsētas, rajona un iestādes mēroga interešu izglītības pasākumus.

 8. Mērķauditorija: bērni un jaunieši no 3 līdz 25 gadiem.


 9. BJC "Zolitūde" īsteno:

 10. kultūrizglītības programmas;
  tehniskās jaunrades programmas;
  vides izglītības programmas;
  citas interešu izglītības programmas.

 11. Centra pamatdarbības forma ir pulciņu nodarbības. Nodarbības notiek saskaņā ar direktora apstiprinātām interešu izglītības programmām un nodarbību sarakstu.


 12. Optimālais audzēkņu skaits grupā -15.

 13. Pierakstīšana pulciņos notiek augustā-septembrī, kā arī visu mācību gadu, ja pulciņā ir brīvās vietas.


 14. Lai pierakstīties pulciņā ir nepieciešams aizpildīt iesniegumu. Iesniegumu aizpilda bērna vecāki vai paši jaunieši vecuma no 18.gadiem.


 15. BJC „Zolitūde” darbojas pirmsskolas vecuma bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs, kas ir domāts tiem bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu.